2012. április 8., vasárnap

Kisdoktori értekezés a demokráciáról

Az embereknek, ha azt a szót hallják, hogy "demokrácia", valószínűleg az ugrik róla elsőre be, hogy, ja igen, a legmodernebb és legjobb ma ismert társadalmi berendezkedés, sok évszázados történelmi fejlődés vívmánya, az a kormányzás, amiben leginkább érvényesülhetnek a kis emberek jogai, stb. Na és persze az, hogy ez az az államigazgatási forma, amiben jelenleg is élünk itt a nyugat és közép-európai világban.
Nos, a most következő bejegyzés nem kevesebbet próbál állítani, mint hogy ebből semmi nem felel meg a valóságnak!
Tapasztaltabbaknak most a szemük sem rebbent, az új látogatók viszont már azt kezdik találgatni, hogy vajon kommunista vagy fasiszta beállítottságú lehet-e ennek a blognak a szerkesztője...
Rendben. Akkor most hadd állítsunk valami még megdöbbentőbbet!
A kommunizmus, a fasizmus, és a demokrácia teljesen egy tőről fakad, ugyanazon emberek dolgozták ki mind a hármat, és mind a három ugyanazokat a társadalmi erőviszonyokat hivatottak felállítani, csak más ideológia alatt.
Aki most felháborodott, és úgy érzi ezzel nagyon nem ért egyet, attól csupán annyit kérek, próbálja higgadtan, mindenféle beidegződésektől mentesen végiggondolni, azokat amik itt most elhangzanak, és azután végezzen egy rövid kis kutatást saját szakállára, majd ossza meg velünk, hogy ő mire jutott. Szívesen meghallgatjuk bárki véleményét, mindaddig, amíg az nem a központilag beprogramozott vélemény, hanem saját elmélkedés és kutatás eredménye...


Induljunk el talán onnan, hogy megnézzük magát a szót, hogy "demokrácia", hátha annak elemzéséből pontosabban megtudjuk, hogy mit is takar ez a kifejezés.
A demokrácia egy összetett szó, "demos" annyit jelent: tömeg (embertömeg), "acrosy" pedig azt jelenti: uralom. A "demokrácia" tehát, ami a "demos-acrosy" szóösszetételből jön, egyszerűen annyit jelent: "az embertömeg uralma".
Ma ezt inkább úgy szoktuk fordítani, hogy "a többség uralma", mert ez valamivel jobban leírja azt, amit általában értünk demokrácia alatt, de azért tartsuk meg a tényt valahol, az agyunk egy kis szegletében, hogy a "demos" szó eredeti jelentése sokkal inkább utcai embertömeget, úgymond "csőcseléket" jelent. Nyilván senki nem asszociál az utcai csőcselék uralmára, amikor azt hallja demokrácia, és nem is arra akarok kilyukadni, hogy ezt kellene jelentse, de azért tartsuk meg ezt, a szó szerinti jelentést is, egyelőre a talonban.

Hagyományosan ma azt értjük ez alatt a társadalmi berendezkedés alatt, hogy "amikor a többség szava dönt". Ez így természetesen egy nagyon jól hangzó eszme, nem véletlen tehát, hogy mögé mindig nagyon könnyű a lehető legszélesebb társadalmi tömegbázist felsorakoztatni. Szinte mindannyiunkban megvan ez az érzés, hogy a többség akarata erősebb kell legyen, annak kell döntenie a fontos kérdésekben. Egy természetes érzésünk ez, hiszen közösségi lények vagyunk, bennünk van az ösztön, hogy lemondjunk saját érdekeinkről a közösségünk javára.
Egy szóval nem állítom, hogy ez egy rossz beidegződés lenne, csak annyit szeretnék, ha alaposabban is végiggondolnánk magának az eszmének a szélsőséges következményeit. Mert ugye, ha a többség szava dönt, akkor 99 fehér ember nyugodtan felakaszthat egy feketebőrűt, ha éppen nem tetszik nekik a fizimiskája. Végül is 99 szavazatunk van 1-gyel szemben, tehát teljesen demokratikus felhúzni szegényt a villanypóznára. Nos, talán egyetértünk, hogy ez nem az, amit mi demokrácia alatt érteni szeretnénk, mégis, ha a szó jelentésének gyökeréhez ásunk le, azt kapjuk, hogy az utcai lincselés az egy teljesen demokratikus kinyilvánítása a népakaratnak.

Nem véletlen tehát, hogy az USA alapító atyái például gyűlölték a demokrácia gondolatát. Az Egyesült Államok-at ezért köztársaságként alapították meg. Olyan köztársaságként, melyben alkotmány rögzíti az ember eredendő jogait, amiket istentől kapott, és ezért senki nem vehet el, akárhányan is akarnák.
Most itt persze kéretik nem a mai Egyesült Államok-ra gondolni, amit a hitleri fasiszta berendezkedéstől jelenleg csupán egy nagyon vékony hajszálnyi választ el, hanem sokkal inkább a 18.-19. századi Amerikára. Nem véletlen, hogy oly magasan szárnyalt sokáig az USA gazdasága, és lett korunkra a világ vezető hatalma. Sokat köszönhet ebben annak a köztársasági formának, ami nagyon jól szem előtt tartotta a polgárok jogait.
A kis ember jogait a stabil, jó alkotmány az ami megvédi, nem pedig a "demokrácia". A jogok nem a többség akaratából kellene eredjenek, hanem éppen az ellen kellene hogy megvédjék az embert.

Egy szó mint száz, a demokrácia és az emberi lény "szabadsága" nagyon nehezen összeegyeztethető fogalmak. Ezt nagyon lényeges kihangsúlyozni, és kritikus lenne az emberiség jövője szempontjából, hogy ez egy mindennapos beszélgetési téma, vita téma legyen a hétköznapjainkban, és ne menjünk vakon azok után, akik ilyen-olyan "demokratikus" meg "demokrata" szavakkal dobálóznak, anélkül, hogy tudnánk, ezek a szavak pontosan mit jelentenek.

 De most, hogy már ismerjük a szó eredetét és jelentését, nézzük meg azt is, hogy hogyan alakult ki maga az eszme, honnan jön ez az egész gondolat. Valószínűleg sokakban erősen él az a tévhit, hogy ez egy amolyan természetes módon "kievolválódott" dolog, szépen kifejlődött ez a társadalmi struktúra, miközben az emberiség évszázadokon át egyik rossz berendezkedésből a másikba bukdácsolt. Végül aztán megmaradtunk ennél, mert ez a legjobb államforma a civilizált közösségek számára.
Hát, igen... sajnos ismét ki kell sokakat ábrándítanunk, mert ez az elképzelés is nagyon messze van a dolgok valódi állásától. Az igazság ugyanis az, hogy ez a társadalmi berendezkedés tervező asztalok mellett született. És a tervező mérnökök kezét még csak nem is a jóindulat vezérelte...

Akik a modern "demokráciát" kiagyalták, és megvalósításának útját évszázadokon át utána egyengették, azok (és ez  minimális utánajárással nagyon jól leellenőrizhető) nem mások, mint a legmagasabb szintű szabadkőművesek, akikre sokan az "illuminátusok" névvel hivatkoznak (a 33. szintről beszélünk és attól felfelé).
Az eszme fő kidolgozóját úgy hívták, Adam Weishaupt. Emberünk egy jezsuita pap volt, de "kirúgták", mert az egyháznak nem tetszettek a módszerei. Így aztán ott állt ez, az egyébként nagyon éles eszű ember állás nélkül, tele dühvel az egyház és az akkori hatalom felé. Nem véletlen tehát, hogy felfigyelt rá az az erősödő hatalmi pólus, mely forrásokban ugyan bővelkedett, de egyelőre a színfalak mögé kényszerült, és mely történelmi okokból szintén erősen neheztelt az akkori hatalomra. Ezért aztán Weishaupt-ot szemelték ki a feladatra, és megkapta a felkérést, hogy dolgozza ki egy, az egész világot újrafelosztó hatalmi struktúra váltásnak a levezénylését.

"Szabadság, egyenlőség, testvériség"... az új eszme óriási erővel rengette meg a 18. század végén az addig feudális rendben működő világ akkori hatalmasait, az uralkodókat és a papságot.
Azok, akik akkor már évszázadok óta a háttérből próbáltak minél nagyobb hatalomra szert tenni, különféle manipulációk útján, pontosan tudták, hogy a köznép, tömegben, mindig nagyon jól manipulálható, és a "tömeg hatalma" az nem mást jelent, mint hogy annál van a hatalom, akinek a kezében a madzagok vannak, amik a tömegeket mozgatják. Megszületett tehát ez a kétségtelenül hangzatos eszme, a "tömegek uralma", melynek célja semmi más nem volt, és a mai napig sem más, mint hogy minden hatalom azokhoz kerüljön át, akik a manipulációs technikákat a legjobban alkalmazzák.

Amint az ember ezt a több évszázados folyamatot kezdi megérteni, elkezdenek sokkal érthetőbbé válni a történelem könyvekből már ugyan ismert, de rendszerint hiányosan értelmezett események.
Mint például, hogy miért lett a francia forradalom szimbóluma egy olcsó prostituált, amint magasba emeli a győzelmi zászlót... nos, kedves olvasó, most jött el az idő, hogy elővegyük az agyunk szegletéből, ahova félretettük, azt hogy a "demos" szó eredeti jelentése utcai tömeg, csőcselék... Vajon véletlen a szó választás? Nos, én már jó ideje nem hiszek a véletlenekben... de mindenki döntse el maga!
Az viszont ma már jól ismert tény, hogy a Nagy Francia Forradalmat egy az egyben a francia szabadkőművesség szervezte le és bonyolította Lajos király megdöntésére, mint ahogy az egész demokrácia eszme arra lett kidolgozva, hogy megdöntse a korabeli királyi-egyházi hatalmi struktúrát, eltávolítsa az uralkodókat a trónokról, hogy átvehessék a hatalmat azok, akik a szálakat a háttérből olyan ügyesen és rutinosan mozgatják.

Pörgessünk most előre 250 évet. Az eszme még mindig ugyanaz. Az emberek pedig meg vannak győződve róla, hogy ők irányítanak, hisz demokráciában élnek, és nagyon ritka, hogy bárki leülne és végiggondolná milyen mértékben sajátja egy-egy döntés, és milyen mértékben lett manipulálva, belerángatva, hogy azt csinálja amit csinál.
Ráadásul épp abban a korban élünk, amikor forradalmi átalakulásokon megy keresztül a manipuláció teljes fegyver-arzenálja!
A technika olyan vívmányai, mint a facebook, gyerekjátékká tették olyan forradalmak, mozgalmak beindítását, amikhez alig egy fél évszázaddal ezelőtt még hatalmas emberi és anyagi erőforrások voltak szükségesek.
Lenin-t még egy aranyrudakkal tele rakott vasúti kocsival kellett elindítani Oroszországba, hogy ott széles körű hatalomváltó mozgalmat indíthasson el, míg most hogy itt a facebook, 2 hét alatt 100 millió emberhez lehet eljuttatni egy propaganda jellegű üzenetet (lásd KONY 2012-t, vagy az arab tavaszt).
Az egyiptomi forradalom egyik vezéralakja például köztudott, hogy a google közel-keleti marketing igazgatója volt. Biztos sokan azt gondolták, véletlenül épp arra járt, vagy szabadidejében törődik az országgal, ahonnan származik, de most akkor szomorúan közlöm, hogy nem egészen erről van szó...
A google, a facebook, és a társai, a CIA által létrehozott szervezetek, és első pillanattól kémfeladatokat látnak el. Ezek közé tartozik az adatgyűjtés, a vélemény formálás, és az aktivista mozgalmak beindítása vagy éppen akadályozása. Alig tíz évvel ezelőtt hatalmas pénzeket kellett költeni rá, hogy minden személyes adatot be lehessen szerezni valakiről, most saját maga teszi ezt elérhetővé, és még segít is beazonosítani ismerőseit képeken, teszi mindezt teljesen ingyen, vagy még ő fizet érte, hogy megtehesse! Zseniális! Szegény hivatásos kémeknek nemsokára teljesen felkopik az álla, az állásuknak nagyon úgy tűnik, hogy ezennel befellegzett!
A manipuláció eszközei rohamos sebességgel fejlődnek, de annyira, hogy aki figyelemmel követi a fejleményeket, annak szinte kiborsódzik a háta, és azon gondolkodik, vajon lesz-e még olyan, hogy "szabad akarat" a következő generáció számára.


 Úgyhogy azoktól, akik most elégedetten dörzsölik a tenyerüket, hogy végre sikerült ezt a Schmitt kóklert megbuktatni, és milyen jó, hogy végre érvényesült a nép akarata, annyit szeretnék kérdezni, hányuknak van saját kisdoktori diplomája? Na jó, akkor módosítom, hányan ismernek személyesen olyan embert, akinek van saját kisdoktori diplomája? Hogy mi? Még mindig csak két százaléknál tartunk?
Akkor hogyan lehetséges, hogy a rendelkezésre álló adatok birtokában egy egész embertömeg meg van róla győződve, hogy amit Schmitt tett, az lopás, csalás? Honnan tudják ők, hogy nem-e ez a bevett gyakorlat minden második kisdoktorinál?
Félreértés ne essék, nem véleményt akarok nyilvánítani az ügyben, soha nem láttam a dolgozatot, nincs róla véleményem, nem is lesz, és egyáltalán nem politizálok, de gyanítom, hogy a lelkes aktivisták 98%-a sem látta az ominózus dolgozatot, mint ahogy valószínűleg senki más dolgozatát sem lapozgatta életében soha, mégis óriási hévvel képes kampányolni az ügyben, amint az elindul az interneten.

Nem az az elszomorító, hogy Schmitt-nek mennie kellett, valószínűleg ő sem jobb a deákné vásznánál, hanem az, hogy milyen könnyű egy ilyen széles körű mozgalmat elindítani egy ilyen viszonylag jelentéktelen ügyben, ha megvannak rá a megfelelő eszközök, és hogy milyen könnyen manipulálható sajnos a magyar ember is!
Igen, azt kell mondjam, elszomorító, hogy egy kisdoktori ennyi embert meg tud mozgatni, figyelembe véve a tényt, hogy éppen az ország teljes gazdasági és spirituális felszámolása zajlik, amiben bizonyos politikusok aktívan részt vettek, és részt is vesznek mind a mai napig, és ez az egész folyamat jó, ha tizedannyi embert érdekel.
Elismerem, az lenne az ideális, ha politikusaink fedhetetlenek lennének, és nem lenne semmi folt a múltjukon, de ha már a foltokat keressük, nem lenne célszerűbb először a vérfoltokkal kezdeni? Azokkal, amin emberéletek, vagy esetleg egész iparágak múlnak?
Ez körülbelül olyan, mintha látnék egy férfit vonaglani a földön három lőtt sebbel a testén, barátságosan odalépnék hozzá, és így szólnék, "uram, lehet hogy nem vette észre, de ki van oldódva a cipőfűzője" majd mennék tovább elégedetten fütyörészve, mint egy jóllakott napközis...

Nos, ennyi. Nem szoktam politizálni, és mostantól sem fogok, de az embernek kötelessége, hogy legalább arra figyeljen oda, hogy ne váljon belőle 21. századi facebook birka, akit különféle mesterséges mozgalmakkal lehet terelgetni, hogy épp mire figyeljen, kit, mit kell éppen betámadni. Ne legyünk már mi a "csőcselék", akivel megbuktatható az aktuális hatalmi struktúra!
Aki dühös a politikusokra, azzal nincsen semmi baj, legyen, de próbáljuk már meg mérlegelni a dolgok súlyát, és oda irányítani a dühünket, ahol a legnagyobb igazságtalanságok történnek. Ha azokat rendbe tettük, utána rögtön jöhet, kinek mennyire tisztességes a kisdoktori diplomája. Sorrend, emberek, sorrend!

42 megjegyzés:

 1. Szeretném megkérdezni a cikk írójától, hogy mit gondol a francia forradalom utáni eseményekről?
  Konkrétan I. Napoleon császár uralkodására gondolok itt. Véleménye szerint Őt is a mögöttes hatalom juttatta a trónra, hogy aztán megdöntesse vele az abszolutista monarchiákat, vagy éppen ellenkezőleg, a császár egy légy volt a levesben számukra, és a szabadkőművesek hívták létre a koalíciókat és később a Szent Szövetséget a Francia Birodalom és császáruk megdöntésére?
  Véleményem szerint kezdetben lehetséges, hogy támogatták, de mint császár már nem igen hiszem, hogy mellette lettek volna.
  Nagyon kíváncsi vagyok Ön mit gondol erről.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem ugyanaz a forgatókönyv,mint a világháborúknál.Az Illuminati és bankárai létrehoztak több ideológiát,mint a kommunizmus és fasizmus és aztán összeugrasztották őket.Azért azt ne felejtsük el,hogy az Illuminati emberei nem tartoznak egyetlen nemzethez,valláshoz és ideológiához sem.Ők a saját szabályaik szerint cselekszenek és ezek egyáltalán nem hasonlítanak azokhoz a szabályokhoz,amiket a közintézményeknél megszokhattunk.Ezek az emberek teljesen a saját érdekeik és szabályaik szerint cselekszenek.Tehát Napóleont összeugrasztották a többi monarchiával,királyságokkal és a végeredmény:pusztítás,rengeteg halott,szenvedés,nyomor és éhezés,mint később a világháborúknál Hitler vagy Bismarc,csak bizonyos határig mehettek el,nem nyerhettek,mert ez az Illuminatinak nem állt érdekében.Ez nem fért bele a Világkormány kiépítésének stratégiájába.Én nem tartom olyan biztosnak,hogy Napóleonnak olyan rossz élete lett volna bukása után.Lehet kimenekítették egy másik országba álnév alatt új személy azonossággal,mint Hitlert is ugye állítólag a 70-es években halt meg valahol Brazíliában...Szóval Napóleonnak is el kellett tűnnie és össze kellett omlasztani a birodalmát,szerinte Napóleon ezt végig tudta.Előre tudta mi fog történni,csak egy küldetést vitt végig,amit a Rothschildok terveztek meg előre.

   Törlés
  2. Én is úgy látom, hogy megkeresik az ilyen hatalommániás egoista őrült személyiségjegyű "hódítót", először megfinanszírozzák, majd ha elég pusztítást végzett, elteszik az útból, mert az se jó neki ha túl nagy hatalomra tesz szert és már nem manipulálható.
   Napóleont pédául száműzték, majd lassan megmérgezték, mert félő volt, hogy visszatérhet és újból hatalmat kaphat, annyira népszerű volt.
   A tenyek-tevhitek.hu-n van egy jó cikk róla, hogyan mérgezték évekig a kedvenc borát arzénnal.

   Törlés
 2. Megjegyzés:
  Vigyázat, mindjárt a cikk elején egy tévedés olvasható. A mai demokráciának semmi köze ahhoz az irányítási formához, melynek alapgondolata az ókori Görög"ország"tól lett - persze szépen idealizálva és átgyúrva - átvéve. Ugyanis a demokrácia szó alapját képzö "demos" szó nem népet jelent, tehát nem a nép uralmát! Ezt verték belénk az iskolában, ezért szinte mindenki automatikusan rávágja hogy a demos fogalma a népet takarja - mint ahogy én is még pár évvel ezelött. (Mint ahogyan több ezzel kapcsolatos tévhitet is magunkba szippantottunk a suliban. Az igazi demokráciában pl. nincs általános szavazati jog...De nem akarok eltérni a témától.)
  Tehát vigyázat, a demos szó elsödleges jelentése "faluközösség", csak másodlagos értelemben tágítható ki egy "ország" népére vagy akár embertömegre (mint ahogyan az ókori Görög"ország" sem volt ország, hanem egymástól eléggé különbözö, független városok közössége). Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy a demokrácia tulajdonképpen sosem volt hivatott a nép uralmát kifejezni - jó okból, mint ahogyan a cikk is kifejti - hanem max. egy közösség szintjén, helyi szinten müködött úgy-ahogy. Az a forma, ami most van, az tulajdonképpen nem a "demos" irányítása, hanem az "idios"-é (nem a népé! az idios alattvalókat, szolgákat takar...) és pont ezt igyekezett az akkori demokrácia elkerülni. A "nép" fogalma mögött pedig anno azon csoport húzodott meg, akiknek jogában állt fegyvert hordani - tehát a késöbbi hadsereg..A fogalmakat nem véletlenül torzították el, keverték össze...Használjuk tehát helyesen.
  Végezetül köszönetet mondanék a Piros Pirula projektnek, szívesen olvasom az oldalt, csak így tovább.

  VálaszTörlés
 3. Nem kell TV-t nézni meg faszbookozni és akkor talán lesznek saját gondolataik az embereknek...persze a birkák úgyis a tömeg után fognak menni a vágóhídra,ez elkerülhetetlen :))

  VálaszTörlés
 4. Azt azért ne felejtsük, hogy a demokrácia nem mai gyerek, nem mai találmány (a cikk kicsit úgy festi le, mintha modern tervezőasztalon született volna), lásd görög-római, amit kicsit hiányolok a cikkből. Ennek kapcsán talán egy kicsit érdemes elgondolkodni mi lehet a Biblia álláspontja erről az államformáról. Itt egy tanulmány erről:

  http://churchofgod.hu/content.php?act=demokracia

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Még egy újabb írás tettek fel a magánjogról, jogrendről; ami kapcsolódik ehhez a témához:

   http://churchofgod.hu/content.php?act=maganjog

   Törlés
 5. Tisztelt PPP!

  Pár hónapos olvasója vagyok a blognak és a szemeim és a gondolataim is "át lettek programozva"persze most már
  remélem jó irányba.Személy szerint másként látom az emberi viselkedést mióta ide járok,sőt most már figyelem az embereket amit idáig nem tettem!Figyelem a mozdulataikat, a másik emberhez való beszédet és próbálom kitalálni mit is akar igazán elérni az egyik ember a másiknál.Tudom nem igazán ide vágó a hozzászólásom,de szerettem volna írni és írok.Lenne pár kérdésem ami engem igazán érdekelne pl:1.Az új világrendnek mi a terve a kisebbséggel vagy csak a rend megzavarására és köd terítésére használnak vagy van valami komolyabb szándékuk velünk .Mi vidéken nehezebben vesszük észre a hatalmi harcokat amik zajlanak és csak a területi problémák jelentenek prioritást és csak utána a többi.
  2.Tényleg akarja a társadalom,hogy jöjjön egy megnemtő fehér lovon vagy ez is csak egy jó beidegződés csipke Rózsika nyomán.Előszóba ennyit köszönöm,hogy elolvastátok eme írást.

  U.i. Hiszem,hogy a jó mindig győz és,hogy a jót nem az "iluminati" irányítja.....

  VálaszTörlés
 6. Én magam sem olvastam kisdoktorit, de józan paraszti ésszel belegondolva ha szó szerint átmásolok valamit és azt sajátomként adom be, az szerintem nem az én munkám, csak egy másolat. Még általános iskolában is tilos volt másolni a padtárs dolgozatát...

  Az illuminati manapság egyre gyakrabban fölmerül. Lassan már minden rossz ami a világban történik, az illuminati műve, még az is, ha mondjuk Józsi bácsi elesik a biciklijével a kocsma előtt, mert biztos azt is az illuminati intézte el, mert hallott valamit a kocsmában amit nem kellett volna... Érdemes nyitott szemmel járni és tájékozódni minden irányból, meghallgatni a különféle elméleteket, de szerintem az emberi hülyeség, kapzsiság, gonoszság, önzés önmagában is elegendő összeomlasztani a világot és keresztbetenni minden szinten, akár háttérhatalom nélkül is. Ez is egy lehetőség, bár igen elkeserítő, de sajnos benne van a pakliban.

  VálaszTörlés
 7. Az egy kissé merész megfogalmazás, hogy az illuminátusok találták ki a demokráciát. A demokrácia az ógörögöktől ered, és ez bizonyítható. Erre jön a 18. században egy Adam Weisshaupt és feltalálja a spanyolviaszt...?

  Az illuminátusok sohasem működtek közre az átlag szabadkőművesekkel, hiszen a radikális nézeteik miatt kitiltották őket a páholyokból. Ezért az az állítás, hogy ők 33. szint feletti szabadkőművesek lennének szintén nem igaz. (nekem úgy rémlik, hogy összesen van 33 szint, több nincs is)

  Ha a cikk 97%-a igaz, de a maradék 3% nem, akkor a cikk egyszerűen nem igaz. Ilyenekre figyelni kell, ha hiteles akarsz maradni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Félreolvastad, azt írtam a "modern demokráciát ők agyalták ki". Az ókori demokrácia egész más volt, hiszen az állampolgárság akkor nem volt születésjog. Nem minden jött-ment szavazhatott ott az állam ügyeiről!
   Ha ma a szavazati jogot valami alapvető iq teszthez kötnék, vagy egy gimáziumi érettségi szintű műveltséghez, itt is kicsit jobb lenne a helyzet. Ugyan nem sokkal, mert tanult embert is lehet manipulálni, de egy kicsit azért jobb lenne...

   A 33. szabadkőművesek bekerülhetnek az illuminátuso közé, és további 13 szintet mehetnek felfelé. Persze ezt a nem-illuminátus szabadkőművesnek senki nem árulja el.
   Egy titkos társaság a titkos társaságon belül! Így működik.

   Törlés
 8. A kis doktori ha innen nézzük és nem politikai érdekek felől.
  http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/az_igazsag_vedelmeben_.html
  A nagy dr-es emberkék meg akkora pofára esést produkáltak, miszerint az ember némi-nemű bölcsességet elvárna ennyi iskolázott embertől és egyben komolyan elgondolkodtatott más kérdésekben hozott döntéseik.
  A 20 éves kisdoktorira mondhatták volna
  - Annak idején valaki elbírálta, akkor megfelelő volt ,mint megannyi tehet vita nincs
  - 20 év eltelt vs 5 múlva elévülnek a súlyosabb szabálysértések (pl:ingatlan privatizáció) nem perelhetőek stb
  - nem szolnak semmit mivel a kérés méltatlan az általuk felállított és évek óta alkalmazott vizsgaszabályzathoz
  Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.(Boethius)
  - és még sorolhatnám

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ne haragudjatok, hogy off, de valahogy szaraxik a hálózat, itt tudtam csak megnyitni a beirogatós ablakot.

   Na mit találtam:
   https://www.youtube.com/watch?v=BrVRdq5MNaA
   Egy jó kis Versace reklám. Kedves PPP, ajánlom elemzésre!

   Törlés
 9. A demokrácia meg nem más, mint illúzió. Egy illúzió, hogy a nép irányít, de a valóságban már előre el van döntve, melyik párt hány százalékkal fog nyerni, ki kerül be a parlamentbe, és ki kerül ki a "buliból" Minden előre eltervezett, de kifelé azt mutatják, hogy a népnek van beleszólása. Micsoda vicc az egész. A politikusok pedig nem mások, mint a háttérhatalom kiszolgálói, akik eladják magukat, és országukat, a pénzért, karrierért és hatalomért. Különösen igaz ez az országunkra, ahol gátlás nélkül mindent eladtak a derék politikus urak, hogy a saját vagyonukat és hatalmukat növeljék. A parlamentben levő politikus urak közül több mint a fele szabadkőműves, vagy ezekhez köthető. Senki nem juthat be előzetes ellenőrzés, a háttérhatalom beleegyezése nélkül.
  Az USA alapító atyáit sem kell túldicsérni, mindegyik tagja volt a szabadkőművességnek, vagyis illuminátus volt. Csak nézzük meg a derék George Washington-t, ahol a festményen vakolókanállal a kezében pózol. A másik jómadár Ben Franklin, meg a „Hellfire Club”-hoz tartozott, ami egy „sátánista” szerveződés volt, és jelmondata „Tégy, amit akarsz”. Valószínűleg Aleister Crowley is innen vette az idézetet, a filozófiája alapjául. A francia szabadságharc, is egy szabadkőműves „forradalom” volt, ha megnézzük az összes prominens személyt, mind páholytestvérek voltak. Rousseau, Voltaire, stb.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Különösen igaz ez az országunkra, ahol gátlás nélkül mindent eladtak a derék politikus urak, hogy a saját vagyonukat és hatalmukat növeljék. A parlamentben levő politikus urak közül több mint a fele szabadkőműves, vagy ezekhez köthető. Senki nem juthat be előzetes ellenőrzés, a háttérhatalom beleegyezése nélkül."

   Azért, azt kijelenti hogy aki a Parlamentben van mind szabadkőműves "vagy ezekhez köthető" nagy marhaság lenne, azért a szabadkőműves páholyok nem egy olyan dolog amibe az lép bele aki csak akar és nem hiszem hogy oly sokan tudnának ezekről a magyar Parlamentbe bár lehet hogy van egy-két ember aki tagja de az inkább külföldön Wall Streeten tevénykedik Soros Gyuri :) ez jó nagy marhaság volt :)

   Törlés
  2. Látom eléggé hiányosak az ismereteid a szabadkőművességről. Na de én nem azért vagyok itt, hogy téged tanítgassalak. Annyit elárulok, hogy vannak fokozatok, ahová beléphet a kocsmás Józsi, és vannak magasabb fokozatok befolyásosabb embereknek. Azt meg tudnod kéne, hogy minden kőműves titoktartási esküt tesz, és nem beszélhet a nem kőművesek előtt, az ő tagságáról. Így senki nem fogja az orrodra kötni, hogy ő szabadkőműves vagy sem, maximum valamelyik utolsó alátét, aki csak a függöny funkcióját tölti be a szervezetben.

   Törlés
  3. Tévedés,az egész parlament úgy ahogy van szabadkőművesekből áll.Legyen az Vona Gábor,vagy Morvai Kriszti,az SZDSZ és MSZP-s képviselőkig.Mind benne van egytől egyig.Nincs kivétel.Horn Gyula,megkapott egy német vaskereszt érdemrendet,Gergényi Péter a francia koszorú rendet.Vajon miért???Gergényinek mi köze van Francia országhoz???Van egy magyar szabadkőműves páholy,csak nem ugrik be a neve.Az egyik miniszterelnökünk ennek a páholynak a mestere volt.Szerintem Antal József lehetett.Orbán,Gyurcsány,Boros,Németh Miklós ugyanúgy benne vannak.Németh Miklós vajon miért lett a Világbank elnöke???

   Törlés
  4. ,,Na de én nem azért vagyok itt, hogy téged tanítgassalak."
   Akkor ha kérdezhetem, miért?:) És miért nem a saját fantasztikus oldaladon?:)

   Törlés
  5. Mert mindenkinek magának kell megtalálnia az igazságot. Köszi a dicséretet, majd fejlesztegetem rendesen :)

   Törlés
  6. Tiszta sor luxbeci, én nem akartam túlzásokba esni, hogy az egész parlament. Egyébként oda nem mehet be senki, csak akit előtte már leellenőriztek, és megbízható. Itthon ez még titok, de külföldön, még büszkék is rá, hogy a rendnek a tagjai. Dúl a demokrácia az USA-ban is, lehetett választani Busht aki Skull and Bones tag, és John Kerryt aki szintén az. Itthon meg lehet választani a kőműves Vonát, Schiffert, Gyurcsányt, Orbánt, stb. Mi különbség? Az hogy itt olyan hülyék az emberek, hogy még azt se tudják, hogy egy testvériség tagjai? A politika nem úgy működik, hogy jön egy párt a semmiből, aztán pár év múlva már benn is ül a parlamentben. Ezek előre el vannak tervezve…

   Törlés
  7. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  8. Az lehet, hogy a főbb vezetők tagjai, de szerintem a kisebb emberek, akik benn vannak a parlamentben nem tagjai mind, mert nincs rá szükség, hiszen csak azt tudják csinálni, amit a szabadkőműves főnökük mond nekik.

   Törlés
 10. Úgy látom leragadtatok az Illumintatinál, szabadkőműveseknél, kazár zsidóknál...tényleg nem látjátok, hogy már a csapból is ez folyik? Illumintai fel Illuminati le, Illuminati így Illuminati úgy...de komolyan, úgy látom az ALEX JONES félék tényleg jól végzik a munkájukat. Kezdjetek el kutatni más irányba is, mert még mindig nem látjátok az igazi irányítókat.....van még mit felfedezni.
  Reallytrue! 1.Szándékosan ferdítesz:"Azért azt kijelenteni, hogy aki a Parlamentbe van mind szabadkőműves" Luciferizmus(bocsi, de elég fura neved van) azt mondta, hogy:"több mint a fele". 2.Te vagy a legmesszebb az igazságtól. 3.Tudod, hogy mit csinálsz. Az első és az utolsó az amit nem szeretek, szeretünk, azon tudniillik nem lehet segíteni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mondom a Kazárok sosem voltak zsidók, és ezek alapították Izraelt és mindenki azt hiszi rájuk,hogy zsidók,de nem azok.Semmi rokonságuk sincs az igazi zsidókkal.Teljesen más a vérvonaluk.Nézz utána, ha nem hiszed.

   Törlés
  2. redneck: Igen igazad van abban hogy Alex Jones meg David Icke féle emberek jól végzik a dolgukat, és tényleg nem a Bilderberg csoport, az Illuminati-k és a szabadkőművesek a legfontosabbak most de ez akkor is bőszmeség, hogy az egész Parlament szabadkőműves ez csak egy kis ország, kis országgyűléssel ami kb 300 ember vagy több ennyi ember nem fog teljesen elhallgatni a ferdítést nem értem, de nem ezen kell vitatkozni.:)

   Luciferizmus: Addig ne ítélkezz amíg nem ismersz, attól hogy leírod amiket wikipedian meg máshol összetudsz kaparni nem tudsz többet, mindenki tudja hogy 32 esetleg 33 fokozat van persze hogy nem fogják elmondani nekem és még neked se :) de azért egy-pár ember szivárogtat információt szerintem :) és nem kell ahhoz egy egész Parlamentet be avatni hogy mozgassanak egy ilyen kis országot, mint Magyarország elég csak kézben tartani a Nemzeti Bankot amiről manapság szól a sajtó, hogy ez mennyire rossz Magyarországnak meg hogy milyen rossz hogy nem fogadják el az IMF hitelét :)

   Törlés
  3. Nem ismerlek valóban, ahogy te sem engem. Ha ismernél, tudhatnád, hogy jó ideje foglalkozok a témával, és nem amatőr szinten, és nem a „wikipédiáról kaparom össze a dolgokat „Amiket leírtam különben sincs leírva a wikipédián. Nem szivárogtatnak információkat. Ismered a szabadkőműves esküket? Úgy látom nagyon nem vagy képben. Nem lehet csak pár helyen embereket futtatni, úgy nem működne a rendszer. Az meg megint nem igaz, hogy 32 és 33 fokozat a maximum. Vannak magasabb fokozatok, de ahhoz már lenned kell valakinek.

   Törlés
 11. redneck szerinted kik az igazi irányítók? Mert van itt már minden fajta elmélet: reptiliánok,szürke ufók,kazár zsidók,illuminati,jezsuiták,vatikán,stb.
  Szerintem mindenkinek megvan a saját maga elképzelése, hogy kik az irányítók, de senki sem tudja bizonyítani a saját igazát.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A kazárok soha,de soha nem voltak zsidók,csak Rothschild "vitte" bele őket a zsidóságba.Pont neki teremtették őket és kedvére volt az agresszív mentalitásuk, a kereskedelmi érzékük és,hogy a jég hátán is megélnek,persze mások élete árán, feláldozván a megszállt országok népeit.A Kaszpi és a Fekete tenger között nyúló Kazáriából lettek,szétszórva Európában és az egész világon egyaránt.Mivel Rothschild ük ük szülei kiirtották a 12 igazi zsidó törzset és csak kevés semitai maradt meg.Ezeket üldözték a 2000 év alatt,most Iran ad nekik menedéket.Érdekes,az Irani elnök is Illuminati-s....Valami céljuk csak van velük,talán,a 3.WW kirobbantásában,fognak szerepet játszani.Ez állítólag most nyár végén fog bekövetkezni.Még egy utolsó tárgyalást,azért még tartanak,figyelmeztetett Hillary Clinton az Illuminati üdvöskéje.Szóval Lucifer teljesen kiirtotta szinte az igazi zsidóságot és ezek a Kazár Ashkenazim bitorlók,merik magukat zsidóknak nevezni, ezek a sátán cionistái, a sátánian gonosz és fenyegető Izraelükkel együtt.Ott mindenki halálos veszélyben van és az amerikai kormány hatalmas pénzekkel támogat minden cionista betelepülőt.Szóval erről van szó.Ezek a zsidókat csak utánozzák.Látszik is a kinézetükön,naponta láthatjuk orr hangú és lófejű bemondó nőiket.Azért a kromoszómákat örökölték az őseiktől,ezt nem sikerült manipulálniuk.

   Törlés
 12. A kazár történet ismerem, a többiekről is olvastam, biztosan nem eleget, de meg van a kép, a Jezsuita rendről viszont nem hallani, soha, néhány, majdnem ismeretlen emberen kívül senki sem említi őket, beléjük "botlottam" és elkezdtem nyomozni.Én William "Bill" Copper, Eric Jon Phelps'-nek vagy említhetném akár Walter Veith-et is akik szerint a sor rend a következő, lefele menet, a Jezsuiták/black pope, akik mazzagon rángatják a fehér pápát és egész Vatikánt, nem utolsósorban az egész világot. Ez a társaság bújik meg az az összes fő titkos társaság mögött,most hagyd ne soroljam mind fel őket, de sor nem áll meg itt, az ők beépített emberei mind ott vannak az összes hivatalos intézménybe, FED, CFR, UN, stb, de még itt sincs vége, ők hozták létre fontosabb titkos szolgálatokat CIA, KGB, MOSSAD, MI6 stb, keressetek rá főleg az Eric Jon Phelps beszámolókra a YT-on. Engem, ezek az emberek meggyőztek, persze sosem lehet tudni, már jártam úgy máskor is, hogy felfedeztem egy további szálat és egy újabb, magasabb színt tárult elém, de szerintem innen nincs tovább, kivéve maga a sátán. Természetesen a jezsuiták is neki hódolnak, majdnem az összes okkult szertartás amit a szabadkőművességbe stb használnak tőlük lett átvéve. Célluk az AK hatalomba helyezése az ugyancsak általuk titokban propagált nwo-on keresztül keresztül. A szabad kőműveségről pedig annyit, hogy 33 fok alattiaknak is csak annyit mondanak, amennyit muszáj és általában nem az igazat, ők csak végrehajtok abban a kusza gépezetben, a pénz és további fokok reményében vállalják ezeket, de valójában halvány fingjuk sincs az igazi hosszútávú forgatókönyvről,....állítólag. Tehát én a Jezsuita vonalat "támogatom". Tartsuk nyitva a szemeinket és a füleinket, vigyázzunk a reptilians, the greys,a galaktikus federáció, plejádok, magasabb szintű rezgésekre szeretettel kombinálva, dimenzió váltásokra, megvilágosodásra, stb newage-s megtévesztésekre, figyeljük a világ dolgait, mert a végső időket éljük, az egyszer biztos. Biztosan okozok majd csalódást is valakiknek, de ez van fiuk, senki sem lehet tökéletes...egyébként is.. én csak egy senki vagyok a sok közül.Én az Istenben és a Fiúban hiszek és minden jelenlegi vallást elutasítok.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm, hogy megosztottad az információidat. Én úgy látom, hogy a jezsuiták csak egy vonal a sok közül, mint a Vatikán, zsidók, fekete nemesség, stb. vagyis nem ők a fő irányítók, ők csak végrehajtók. Ők szervezték meg az illuminatit, mert maga Weishaupt is jezsuita volt, de ez nem azt jelenti, hogy a jezsuiták irányítanak. Sokan bedőlnek ennek és már le is vonják a következtetést, hogy mivel az illuminati kiagyalója jezsuita volt, ezért az egész „összeesküvés” a jezsuitáké, pedig ez csak egy ág.
   Ebben a sátán dologban nem hiszek. Ki ez a sátán? Ez csak ott van, valahol fent aztán irányítgatja ezeket az embereket? Nézd egy kis illuminátus elemzés. Ha ismered a szimbólumaikat könnyen kiagyalható mi is az AK. Krisztus=Nap, fény Antikrisztus=Hold, sötétség. Ordo Ab Chao=Rendet kihozni a káoszból. Vagyis hogy akarják megvalósítani az NWO-t? Úgy, hogy elhozzák a sötétséget, a káoszt, vagyis az AK-t, ami szinonima a sötétségre, hogy újra eljöhessen Krisztus, vagyis a „szép új világ” Minden egyszerű szimbolika, ők nem beszélnek hús/vér Antikrisztusról. Az egész szimbolikus. Először meg kell érteni a szimbólumaikat, mert semmi sem az, aminek látszik.
   A buta amatőr kőműveseket valóban csak kiszolgálói a hatalomnak, pénzért és karrierért eladják magukat és az országukat, de nem tudnak semmit. Abban is egyetértek, hogy a reptilián,grey aliens,new age, stb mind kamu.

   Törlés
 13. Redneck és ki az, az Antikrisztus?

  Te egyébként senkinek sem tudsz csalódást okozni, mert - mindenkivel egyetemben - NEM tudod az igazságot. Amit meg tudsz, vagy gondolsz, az szart sem ér.

  Ilyen a rendszer. Annyit lehet tudni, hogy végső soron nem lehet tudni semmit. Az a valódi háttérhatalom (vagy erő) pedig, aminek legföljebb érezni lehet a nyomását, valószínűleg meg sem közelíti azt a képet, amit mutatnak róla egyre jobban. Át lehet látni az egészet, vicc, komédia minden az Illuminátitól kezdve a szabadkőművességen át, a politikáig... aztán megállsz, mert tök sötét van, de érezni, hogy van OTT valami (valakik). És SOHA nem buknak el.

  VálaszTörlés
 14. Doki, Félválasz a kérdésedre:
  idokjelei.hu/2011/05/az -antikrisztus-megjelenese/

  Továbbá, van egy olyan érzésem, hogy többet is tudnál mondani nekem arról, hogy mi is az a valódi háttérhatalom, az az erő, azok a valakik akik OTT vannak......kire gondolsz? Ha a delfinekre, akik igazság szerint földön reinkarnálódott Szíriuszi entitások, aki segíteni.......hogy........fénylények.....harc van..... gonosz entitások is........ Bush-t is klónozták......figyeld a szemét, figyeld a 0.23 másodpercnél, láttad a hüllő pupillát?.... .. szeretet a válasz mindenre........ magasabb rezgést........egyek vagyunk......mindenre képesek....Istenek vagyunk, akkor létszí ne tedd, tartsd meg magadnak, vagy inkább meny vele a vilaghelyzete.blogspot-ra, ott aztán majdnem mindenki vibrál már, ezerrel és várják, hogy eljöjjön a következő ígért..dimenzió váltás......én a múltkorinak sem őrülten nagyon, mert 1 hétig fajták az ízületeim, az asszonynak a meg a feje, mondta is nekem valaki, hogy azért van ez, mert alacsony a rezgés színtűnk, a föld pedig most vált dimenziót, sokan meg is fognak halni, mert nekik nagyon alacsony a rezgésük és nem szeretnek senkit,.....tényleg, nagyon sok ember volt beteg akkor, még az egyik kollégám is és sokan meg is haltak....nem tudom mi,...de valami mégis OTT lehet ezek szerint?

  VálaszTörlés
 15. hölgyeim és uraim, nem szerettem volna senkit megbántani, csak az az érzésem, hogy valakik célba vették az ilyen és hasonló oldalakat, ezért sajnos egyre gyanakvóbb vagyok, gyakran találkozók gyanús beírásokkal, ezért aztán elégé provokatívan reagálom le az illetőt, főleg amikor látom, hogy hetekkel, hónapokkal azelőtt is ugyan azt a buta szöveget tolta, semmit se tanulva abból amit le van írva. Na mindegy, majd valami ezzel is lesz, úgy se marad ilyennek meg az internet, amilyen most, még. Apropó internet, tegnap hallottam, valami mobil meg internet használati adót is tervezz a kormány,..jól nézünk ki.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A külföldi oldalakon sokkal nyíltabban beszélnek, vagy csak nézz fel a tényfeltáró videókra a youtebon. Ebben az elmaradt országban, az emberek még csak most kezdtek el ébredezni, szóval nem kell félni, hogy kevés az információ. Amit az emberek tudnak itthon erről a témáról, az kb. csak 20-30%-a mint amit az USA-ban vagy Kanadában tudnak. Szóval nem kell félni, hogy bezárnak itt oldalakat, mert eléggé le vagyunk maradva információ terén a világban. Aki meg tisztában van az igazsággal, vagy annak egy részével, azt nem lehet átejteni, hiába trollkodnak vagy próbálnak félrevezetni.

   Törlés
 16. Redneck!

  Én csak elmondtam, hogyan látom a dolgokat - mint gondolkodó, kereső. De ezekkel a rezgésszintes, hüllőemberes marhaságokkal le lehetne kergetni a térképről. Meg az összes elmélettel. Ezekben csak néhány sor igazság lehet. És még az is lehet, hogy amiket én mondom, az is mind marhaság. Sejteni lehet csak, hogy direkt ilyen a rendszer.

  Amúgy meg mit vagy berosálva? Úgyis új korszak jön, aki meg részt akar venni az építésében, az ne romantikázzon. Itt nincs helye már semmiféle vallásos, vagy (lokál)patrióta hozzáállásnak.

  Én nem vagyok se vele, se ellene ennek a rejtélyes háttérerőnek, mivel egyelőre nem ismerem. Te se. Meg senki se.

  VálaszTörlés
 17. Egy új korszak amelynek az építésében részt vehetünk? Na téged jól átvertek barátom...észre sem vetted és te is egy newage-s lettél. De egyébként nem csodálkozok, hogy ilyen sok embert be tudnak csapni.......nagyon széles "kínálattal" rendelkezik, mindenki megtalálja benne a hozzá közel állót.
  Nem ártana utánaolvasni, hogy már egy egyszerű csoportos JOGA-zás is biztos belépést jelent a newage mozgalomba. Tegyél magadnak egy szívességet és keress rá az említett mozgalom/hit veszélyeire. Tulajdonképen az egész ott kezdődik, hogy nem vagytok igaz keresztények, nem hisztek Istenbe, Jézusba, Bibliában és annál inkább hisztek a Darwinizmusba, evolucionizmusba.....és a nagy BUMM-ba, a semmiből, amiből létrejött az univerzum......he, he, he!....csak azt nem tudják megmagyarázni a bérenc tudósok, hogy minden bumm-hoz kell legalább 2 elem, akkor most hogy volt....semmi volt,? vagy mégis volt legalább 2 elem ami felrobbant? Tudod, sok pénzel mindent rá lehet erőltetni az emberekre, oktatáson, stb.-n keresztül, de attól az még nem igaz. Szívesen adok meg linkeket ezekkel kapcsolatban(magyarul is), ha érdekelne valakit a dolgok, ráadásul tudományosan van elmagyarázva, hogyan hazudnak évek óta az embereknek az evolucionizmussal kapcsolatban.

  VálaszTörlés
 18. Darwinizmus? Legalább ne magyarázzál már annyit, mert csak csaholsz itt, mint a keresztények általában. Rettenetesen szeretnéd - kiabálva - rásütni a másikra azt, amit gondolsz. De borzasztóan el vagy tévedve. Mit tudsz te arról, én miben hiszek, meg ilyesmi? A linkjeidet meg kend a hajadra, nincs olyan cikk a neten, amivel újat tudnál mutatni.

  Az új korszak pedig jön, van, lesz. De ennek semmi köze a new age-hez, bármennyire is ragaszkodsz hozzá. Én is sokat olvasok, de én gondolkodni is szoktam mellette.

  Isten-Jézus-Biblia: na ne kezdjünk bele, hogy ez a felsorolás miért is való a tűzifa közé. Felőlem abban hiszel, amiben akarsz, semmin nem változtat.

  Jah, s még valami. Ezt a többesszámot, miszerint: Ti - felejtsed szépen el, engem senkivel ne sorolj egybe, remélem érthető.

  Fátum

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Látom, vágod a témát Fátum:)
   Valóban itt az új korszak, és az nem a kamu „New age”. A jézus, biblia valóban a tűzifa közé való. Manapság már a háttérhatalom ósdi technikái, nem műkődnek, persze még sokan vannak, akik bedőlnek a vallásoknak, csak hát már egyre többen felébrednek és látják, hogy az összes vallás csak a nép kontrollálására van.
   És valóban minden ember egy önálló lény, nincs olyan, hogy „Mi” és „Ti”, az anti-nwosok, vagy az igazság tudói. Emberek vannak különböző tudással, különböző tudati szinten. Az igazság, hogy sok anti nwos, csak azért antinwos, hogy bejuthasson az elit közé, vagy pénzt és karriert építsen. Erről szól az az „összeesküvés” ipar Lásd félretájékoztató ügynökök, mint David Icke, vagy Alex Jones, akik fizetett „anti nwosok” vagyis helytelen kifejezés lenne már csak ezért is őket egy kalap alá venni, az igazságkeresőkkel.

   Törlés
 19. Még mindig nem értem milyen korszakról beszélsz, mások is hisznek annak a korszaknak az eljövetelében? van esetleg valami neve is? vagy csak te egyedül hiszel benne? Részleteznéd egy kicsit bővebben, most tényleg felcsigáztad az érdeklődésemet, nem viccelek...érdekel, hogy mik vannak még a világban.

  VálaszTörlés
 20. Kedves Szerkesztő,

  hogyan lehet felvenni a kapcsolatot Veled?
  Szeretnék egy-két fontos információt átadni.

  VálaszTörlés
 21. Kedves Pirula!

  Ehhez a cikkhez írom be, de máshová is írhatnám.
  Elég jók a meglátásaid, épp ezért tennék egy kiegészítést, hogy ezáltal is növekedjen írásaid színvonala.

  Időről időre "fasisztázol" egyet. Nem vészesen gyakori ez nálad, de rendszeres.
  Egyrészt felhívnám a figyelmed, hogy a Hitleri németországban akkor láttak csak fasisztát, amikor olasz diplomaták érkeztek látogatóba. Akkor már inkább maradjunk a nácinál.

  Másrészt növelné az írásaid színvonalát, ha kicsit utánanéznél Hitlernek és a III.Birodalomnak, és nem a történelemkönyvben, nem is a fősodratú médiában.
  Mint tudjuk, a történelmet a győztesek írják, Hitler pedig vesztett. Vajon miért kell őt sokkal jobban utálni, mint a többi diktátort? Ezen már valószínűleg te is elgondolkoztál. Az emberek fejébe nagyon mélyen beleverték, hogy irtózni kell Hitlertől, és a náciktól.
  Ezt az agymosás a többi diktátorral kapcsolatban valahogy elmaradt. Meg azt se szokták emlegetni(te sem!), hogy minden idők egyik legkegyetlenebb népirtása az volt, amikor a menekültekkel, és sebesültekkel telezsúfolt Drezdát a "demokrata" bombázók szándékosan megsemmisítették, 300,000 nőt, gyermeket, sebesültet égetve el elevenen.

  Úgyhogy arra szeretnélek kérni, vagy nézz utána a történelemkönyvnél hitelesebb forrásokban a náci témának, vagy mellőzd a "fasisztázást".

  Az meg, hogy a "mai amerikai berendezkedést egy hajszál választja el a Hitleri berendezkedéstől" végképp sértő Hitlerre nézve.

  További kitartó munkát!

  VálaszTörlés
 22. én tudom hogy miért lett a facebook, de hát jóra is lehet használni nem? pl hogy embereket ébresztgessünk! pl ezt a blogot is meg lehet osztani vagy egyenesen cikkeket. Én pl erre használom . Ha már egy ismerősöm idetér és kinyilik a szeme már megérte. Nem?

  VálaszTörlés